rock radio radios ràdio ràdios web netradio netradios internet internetradio net webradio webradios webràdio webràdios radioweb por par per internet online on line en línea ligne línia station stations webstation webstations streaming stream flujo fluix flux audio àudio podcast rock punk hard heavy metal métal metall glam goth gothic hardcore southern emo screamo pop blues new tracks active classic classics classix clásico clásicos classique classiques clàssic clàssics indie independiente indépendant independent alternative alt alternativo alternatif alternatiu 80s 80's 90s 90's 70s 70's 00s 00's 10s 10's 60s 60's 50s 50's    
 
 
 
                         
 
 
       
 
           
 
 
 
             
 
 
   
                   
                   
 
 
Bookmark and Share  
kwrock.online
     
         
 
ESCOLTA
DESCOBREIX
RECORDA'T
     
 
 
 
 
 
 
 ARA TOCA
+ ELS 4 DARRERS TÍTOLS 
( g r u p s   d e )   l e c t o r s
                
 
 
 
 
     
     
   
     
 
     
         
 
ESCOLTA
DESCOBREIX
REESCOLTA
     
 
 
 
 
 
ACCEDEIX IGUALMENT
A AQUESTS 2PODs ACÍ
 
   
 
   
 
TOTES LES LLISTES DETALLADES DES DEL 2010
 
NOUS I RECENTS DESCOBRIMENTS (+ ARXIU D. D. 2004)
 
AQUESTA  LLISTA +
LES 3  PRECEDENTS
ESTAN EN ROTACIÓ
SOBRE...
 
 
     
 
     
         
 
ESCOLTA
DESCOBREIX
RECORDA'T
     
 
 
 
 
 
ACCEDEIX IGUALMENT
A  AQUESTS  PODs ACÍ
 
   
 
   
 
TOTS ELS GRUPS JA LLISTATS DES DEL 2010
 
10 SELECCIONS REGULARS DE GRUPS 'KLASSIC' IMPRESCINDIBLES
 
TOTS ELS 'KLASSIC
WAVE'  PASSATS   I
PRESENTS    ESTAN
DIFOSOS  SOBRE...
 
 
     
     
   
     
     
 
MIRA      
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
   
 
     
     
   
     
 
     
 
 
 
 
       
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
   
     
 
 
   
 
 

altres llengües
/ anglès+
 
 
/ castellà
 
 
/ francès